Styl życia

miejsca sprzyjające zdrowemu stylowi życia

Styl życia
to codzienne i długotrwałe nawyki

Gdyby ktoś chciał poszukać magicznego klucza do długowieczności w postaci jakiegoś pokarmu czy suplementu, to niech nie traci czasu… i tak go nie znajdzie – po prostu go nie ma.

Zdrowie i długowieczność to nie kwestia pojedynczych czynników, lecz nawyków jakie przez całe swoje życie pielęgnujemy. Stały nawyk godzący w zdrowie i życie (np. palenie papierosów, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, negatywizm, nieruchawy ogólnie tryb życia czy objadanie się słodkościami) nie zostanie magicznie zneutralizowany radykalnie tym, że raz czy dwa razy w tygodniu pójdziesz sobie poćwiczyć do fitness klubu, do diety dodasz taki czy inny olej albo zjesz fasolę czy jogurt raz na jakiś czas. Niestety to tak nie działa.

Styl życia to codzienne, długotrwałe nawyki i jak widać nie są one związane jedynie z tym co jemy, ale także z tym jak myślimy, jak żyjemy, jaki mamy stosunek do siebie, do innych i do całego świata, w jakim stopniu czujemy się połączeni z szeroko rozumianą siłą wyższą, jakie mamy więzi z rodziną i innymi członkami lokalnej społeczności itd. Możemy jeść najlepsze jedzenie, brać najdroższe suplementy, mieć najbardziej perfekcyjną śródziemnomorską, japońską, wegańską czy inną dietę, lecz to wszystko nie będzie w stanie zapewnić nam długich lat w zdrowiu jeśli będziemy mieszkać samotnie na dziewiątym piętrze wieżowca oglądając całymi dniami telewizję i uważając, że życie to jedna wielka porażka.

Osoby dożywające stu lat i więcej robią pewne rzeczy, których my w dużej mierze nie robimy. Na przykład nie boją się słońca, mają swoje codzienne rytuały, cały dzień są w ruchu, jedzą głównie warzywa i owoce zamiast sterty słodyczy, mięsa i nabiału, pielęgnują swoje pasje i kochają… kochają siebie, kochają innych, kochają życie, kochają to co robią i robią to, co najbardziej kochają.zyskaj 11 lat życia

8 zasad zdrowia

przestrzegaj 8 zasad zdrowia, a możesz zyskać 11 lat życia

Dr Lester Broslow, dziekan School of Public Health przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, przeprowadził w 1965 roku badania z udziałem 7 tysięcy dorosłych mieszkańców Alameda Country w Kalifornii. Badania Broslow’a zdumiały środowisko naukowe, gdy ogłosił on, że amerykanie mogliby dodać średnio jedenaście lat do swego życia poprzez przestrzeganie siedmiu rozsądnych nawyków zdrowotnych. Statystyka ponadto sugeruje, iż dobrodziejstwa zdrowotne kumulują się, a brak któregoś z tych nawyków zmniejsza znacząco spodziewaną długość życia.

ZACZNIJ OD NOWA

NEWSTART

akronim wymyślony przez jednego z pierwszych gości Weimaru i utworzony z pierwszych liter angielskich słów, streszczających w sobie podstawy filozofii zdrowotnej: odżywianie, ruch, woda, słońce, wstrzemięźliwość, powietrze, odpoczynek i zaufanie. Te nieodzowne dla zachowania zdrowia czynniki, właściwie zastosowane i połączone, mogą stać się również środkami leczniczymi w przypadku chorób.

dr med. Vernon W. Foster

WŁAŚCIWIE SIĘ ODŻYWIAJ

Powinniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na odżywianie z kilku powodów. Po pierwsze, wszystkie komórki i tkanki naszego cia­ła zbudowane są ze składników dostarczanych wraz z pożywie­niem. Po drugie, jak już wspomniano, pokarm jest źródłem ene­rgii dla wszystkich życiowych funkcji naszego ciała. Po trze­cie, żywność jest znaczącym elementem w naszym środowisku, z którym jesteśmy związani. A w końcu, jedzenie ma sprawiać nam przyjemność. Jedzenie zostało pomyślane jako integralny skła­dnik radości życia, a nasze zmysły pozwalają nam cieszyć się jakością, smakiem i konsystencją pokarmów. Jedzenie powinno być czymś więcej niż tylko biologiczną potrzebą — powinno być przyjemnością!

PIJ WODĘ

Zdrowie zależy od wielu czynników, ale żaden z nich nie jest ważniejszy niż woda. Użytek, jaki z niej robisz, w znacz­nym stopniu decyduje o stanie twojego ciała i umysłu. Woda stanowi od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu, a może nawet więcej, procent masy twojego ciała. Twoje mięśnie to w siedemdziesięciu pięciu procentach woda. Twój mózg zawiera jej od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu procent. Twoje kości wydają się zbite i sztywne, ale w żywym organizmie woda stanowi prawie połowę ich masy. Nie mó­wiąc już o krwi, składającej się w dziewięćdziesięciu trzech procentach z wody. Woda w organizmie znajduje się zarówno we wnętrzu komórek, jak i w przestrzeniach pomiędzy nimi. Właściwy rozdział wody pomię­dzy tymi dwoma obszarami ma decydujące znaczenie dla zdrowia.

UNIKAJ UŻYWEK

Przez długi okres czasu niektórzy lekarze uważali, że alkohol rozszerza naczynia krwionośne, odżywiające serce. Panowało przekonanie, że kieliszek wina zwiększa zaopat­rzenie serca w tlen, zmniejszając w ten sposób ryzyko zawału serca. Ostatnie badania dowiodły, że nie tylko jest to bezzasadne, ale że słuszny jest właśnie wręcz przeciwny pogląd. Jeden lub dwa kieliszki wywołu­ją skurcz naczyń wieńcowych, zmniej­szając dopływ tlenu i naraża­jąc w ten sposób daną osobę na atak serca. Obfity posiłek popijany alko­holem może być za­bójczą kombi­nacją dla kogoś o zwężonych naczy­niach wieńco­wych.

MIEJ CZAS NA ODPOCZYNEK

Odpoczynek jest niezwykle ważną częścią naszego życiowego ry­tmu. Równie ważny, jak życiowa aktywność, odpoczynek jest okresem odnowy. Wyczekujemy końca dnia lub weekendu, kiedy to będziemy mogli się zatrzymać, zwolnić kroku i poświęcić czas na „naładowanie naszych akumulatorów”. Musisz odpoczywać, aby czuć się dobrze. Odpoczynek jest cza­sem, kiedy regeneruje się twoja energia życiowa. Twoje ciało jest tak skonstruowane, że nie może prawidłowo funkcjonować bez wystarczająco długich okresów odpoczynku. Aby tryskać zdrowiem, musisz utrzymać równowagę pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem. Tylko w ten sposób mogą regenerować się twoje ciało i umysł.

PRZEBYWAJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Tlen ma decydujące znaczenie dla życia. Można przeżyć tygodnie bez jedzenia, kilka dni bez wody, ale tylko parę minut bez po­wietrza. Jak dowiedzieliśmy się w jednym z poprzednich rozdzia­łów, jesteśmy organizmami aerobowymi. Potrzebujemy powietrza do życia, a czystego, świeżego powietrza do zachowania zdrowia. Można zaobserwować zachwycające współdziałanie, istniejące po­między światem roślin i zwierząt. Zwierzęta wytwarzają dwutle­nek węgla, niezbędny dla życia roślin. Rośliny wytwarzają tlen, bez którego nie mogą żyć zwierzęta. Każda osoba mająca na względzie poprawę swojego zdrowia powinna skontrolować jak oddycha. W tym rozdziale znajdziecie praktycz­ne rady, jak można zmienić i poprawić skuteczność swojego oddy­chania. Gdy nasze organizmy otrzymają tyle tlenu, ile im się należy, odnajdziemy nowe zasoby energii i będzie się nam lepiej żyć.

UPRAWIAJ SPORT

Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna jest dla nas korzystna. Niewielu ma jednak tę świadomość, że jest wprost nieodzowna dla naszego zdrowia. W jednej ze swoich sztuk Szekspir stwierdził, że tracimy to, czego nie używamy. Ćwiczenia mogą być nieznośnie nudne i męczące, chociaż wcale nie muszą takie być. Jestem przekonany, że zrozumienie przyczy­ny takich, a nie innych, zaleceń lekarza może być silną motywa­cją do ich stosowania. Twierdzenie, że „dobre lekarstwo zawsze źle smakuje” to przesąd. Celem tego rozdziału jest pomóc ci w zrozumieniu magii i sekretów ruchu, byś zachował dobrą fizyczną kondycję aż do końca życia.

UMIEJĘTNIE KORZYSTAJ ZE SŁOŃCA

Światło słoneczne jest siłą, która odżywia i daje energię naszym ciałom oraz tworzy środowisko niezbędne dla naszej egzystencji. Rośliny za jego pośrednictwem wytwarzają tlen i dwutlenek węgla. Słońce reguluje temperaturę i wilgotność na poziomie sprzyjającym naszemu życiu. Nie biorąc pod uwagę energii jądrowej, słońce jest źródłem dziewięćdziesięciu ośmiu procent energii cieplnej na ziemi. Pozostałe dwa procenty pochodzą z procesów geotermicznych. Węgiel i ropa, prądy powietrzne i morskie, energia hydroelektryczna, wszystko to ma swój początek w słońcu.

ZAUFAJ STWÓRCY

Uzdrowić człowieka to znaczy uzdrowić go fizycznie, emocjonal­nie, duchowo i społecznie. Naruszenie któregokolwiek z elemen­tów tej całości może być przyczyną choroby. Leczenie tylko strony fizycznej zazwyczaj dotyczy jedynie objawów. Wszystkie as­pekty natury ludzkiej są ze sobą powiązane. Umysł ma głęboki wpływ na ciało, a to, co oddziałuje na stronę fizyczną odbija się z kolei na umyśle, duchu i więziach społecznych. Skuteczne leczenie obejmuje całą osobę. Koncepcja ta jest istotna nie tylko dlatego, że sprzyja całko­witemu zdrowiu, lecz również dlatego, iż pozwala nam lepiej zrozumieć niektóre z najbardziej dotkliwych problemów, jakie trapią ludzi. Daje nam to wgląd w tajemnicę życia i śmierci. Strach przed śmiercią jest bardzo realny, a my znamy wiele sub­telnych sposobów, by go usunąć z naszej świadomości.

fb-atmospheric-music-template
warto wiedzieć - wybór tematu